65 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

(+84) 28 7300 3711

https://www.facebook.com/thaiduongkhang1/inbox