CÔNG TY FUJITA CORPORATION

wave-icon
28tháng 10
CÔNG TY FUJITA CORPORATION

CÔNG TY FUJITA CORPORATION

CÔNG TY FUJITA CORPORATION NHẬT BẢN
Thi công điện dự án kho bãi phía Nam

Thời gian 3/2017 - 9/2017

Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Hiệp Phước


https://www.facebook.com/thaiduongkhang1/inbox