ĐÀ LẠT 2019

wave-icon
11tháng 03
ĐÀ LẠT 2019

ĐÀ LẠT 2019

Đà Lạt 2019, quá đông, bỏ qua khúc xếp hàng chờ đợi thì cũng vui và đặc biệt là mát mẻ mọi người nhỉ. 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bầu trời, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, giày, bầu trời và ngoài trời

https://www.facebook.com/thaiduongkhang1/inbox