TRUNG THU THÁI DƯƠNG KHANG

wave-icon
11tháng 03
TRUNG THU THÁI DƯƠNG KHANG

TRUNG THU THÁI DƯƠNG KHANG

Trung thu từ đâu đến
Hay từ chiếc "smác phôn"
Cặm cụi đăng "ta tút"
Kiếm chút like ăn rằm

Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

https://www.facebook.com/thaiduongkhang1/inbox